Comments

bilgigetir.blogspot.com içinde arama yapın...

Uzaydaki Gözlem Uydularının Sağladığı Bilgiler

Hayatımızın akışı içerisindeki küresel boyutlu konuların izlenmesi ve gelecekte meydana gelebilecek değişimleri takip edebilmek için uyduları kullanıyoruz. Çok uzun bir süredir hayatımızın içinde olan bu gözlem uyduları nedir ve nasıl çalışırlar? Hangi alanlarda küresel boyutlu verilerden faydalanıyoruz? Dünya gözlem uyduları ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.


Görev ister lokal bir bölge hakkında bilgi olsun, isterse küresel çapta gelişmeleri öğrenmek olsun, gözlem uyduları aklımıza gelebilecek her türlü bilgiyi dünya yörüngesinden bize aktarmaya devam ediyor. Gözlem uyduları devletler kontrolünde olabildiği gibi pek çok özel şirkette kendi uydularını yörüngeye yerleştirerek ilgili sektörlere veri sağlayıcı olarak çalışmalarına devam ediyorlar. Gözlem uydularının bizlere bilgi verdiği alanları şu şekilde sıralayabiliriz:
  • Denizcilik Alanı : Küresel boyutlardaki deniz ticareti trafiğinin kontrolü, gemilerin ve taşıdıkları yüklerin takibi, denizlerde oluşan meteorolojik değişimlerin şirketlere ve gemi kaptanlarına bildirilmesi ve balıkçılıkla ilgili tüm gelişmelerin takibi sağlanmaktadır.
  • Sürdürülebilir Büyüme : Yaşanan ekonomik ve sosyal büyüme sırasında meydana gelen her türlü gelişmenin takibi ve kontrol altında tutulması, büyümenin sürdürülebilir hale gelmesinin önündeki engellerin bertaraf edilmesi amacıyla uydu verileri kullanılmaktadır.
  • Tarımsal Faaliyetlerin Takibi : Tarım alanlarındaki yüzölçümü değişimi, üretilen tarımsal ürünlerin çeşitliliği ve gelecekte yapılması gereken tarımsal faaliyetlerin planlanması açısından uydu verileri çok önemlidir. Bu verilere hem devletlerin tarım bakanlıkları hem de büyük tarımsal şirketler ihtiyaç duyarlar.
  • Ormancılık Faaliyetlerinin Takibi : Dünya üzerindeki orman varlığında meydana gelen değişimlerin mutlaka detaylı olarak takibi yapılmalıdır. Bu ölçüm, küresel boyutta iklim değişikliklerini etkiler. Tüm devletler ve ormancılık alanında faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketler orman ile ilgili uydu verilerine her zaman ihtiyaç duyarlar.
  • Kentsel Planlama : Kırsal kesimden şehirlere yapılan göçler arttıkça kentlerin kontrolsüz olarak büyümesi söz konusu olmuştur. Çarpık ve plansız şehirleşmenin önüne geçebilmek için belediyeler ve imarla ilgili bakanlıklar gözlem uydusu verilerinden mutlaka yararlanırlar. İmara açılacak alanların belirlenmesi ve belki de tersine göç olayında kullanılmak üzere bu verilerle çalışmalar yapılır. 
  • Ekonomik Eğilimler : Ülkelerin hangi ekonomik faaliyetlerde artış olduğunu, hangi sektörlerin zayıfladığı konusunda gözlem uydularından elde edilen verilerin işlenmesi ile detaylı yol haritaları çıkartılır. Bu sadece bir ülkeyi değil, tüm ülkeleri ve dünyadaki tüm şirketleri ilgilendiren bir konudur.
  • Enerji Faaliyetleri ve Enerji Altyapısı : Enerji kaynaklarının verimli kullanımı, enerji elde etme konusunda yürütülen faaliyetler ( petrol, doğalgaz vb arama çalışmaları ), Enerji iletiminde ve taşımada karşılaşılan sorunlarla ilgili hem devletler boyutunda hem de dev enerji şirketlerince yörüngedeki uydulardan elde edilen veriler hiç aksatılmadan kullanılır.
  • Meteoroloji ve Doğal Afetler : Lokal yada büyük ölçeklerde hava olaylarında meydana gelen değişimlerin takibi, meydana gelebilecek doğal afetlerle ilgili insanların bilgilendirilmesi ( sel uyarısı,  yıldırım tehlikesi vb. ), küresel iklim değişikliklerinin izlenmesi gibi faaliyetlerde gözlem uydularının meteorolojik verilerinden yararlanılır.
  • İnsani Yardımlar ve Afetle Mücadele : Bir bölgede yaşanan afet sonrasında mağdur olan insanlara en kısa sürede insani yardımların ulaştırılması ve bunun koordinasyonunun sağlanması için uydulardan yararlanılır. Hem devlete bağlı kuruluşlar hem de yerel veya küresel insani yardım kuruluşları bu verilerden faydalanarak en kısa sürede gereken yardımı yapmaya çalışırlar.
  • Ulusal Güvenlik : Her ülke çok özel bir şekilde kendi ulusal güvenliğini sağlamaya çalışır. Askeri, siyasi, ekonomik ve toplumsal  alanlarda ülke çıkarlarının öncelikli olarak korunması amacıyla büyük bir gizlilikle uydu verilerini kullanırlar. Bu tür veriler şahıs veya şirketlerle paylaşılmaz. O ülkenin ulusal güvenlik kurumlarının kontrolündedir.
Tags

Yorum Gönder

0Yorumlar
* Lütfen konu dışı yorum yazmayınız. Yorumlar editör onayından sonra yayınlanacaktır.

Top Post Ad

Ads Section