Comments

bilgigetir.blogspot.com içinde arama yapın...

Röperli kroki nedir?


Röperli kroki; parsel ya da ada yapılarının yeri değişmeyecek, sabit şekilde ölçülerinin yazılmış olduğu kroki tipidir. Ölçüm yapan kişilerin hata yapmaması, değerlerin doğru alınması ve kroki üzerine de doğru şekilde aktarılması gerekir. Yanlış alınmış ya da yanlış şekilde işaretlenmiş bir ölçüm, yapı inşa edilirken sorunlar çıkmasına neden olur. Röperli kroki, inşa edilecek yapının kesin sınırlarını ve olması gereken koordinatlarını belirtir. Çekme mesafeleri, oturum alanları gibi detaylar da bu krokide detaylı olarak yer alır. 


Röperli kroki onayı almak için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne başvurmak gerekir. Arsa sahibi ya da vekili bu başvuruyu gerçekleştirebilir. Ayrıca bu belge ile birlikte Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden arsa yapısının tüm sınırlarını ölçeksiz olarak gösteren ve "ÇAP" adı verilen belgeyi de almak gerekir.

2019-13 sayılı talebe bağlı işlemler ile tescile konu harita ve planların yapımı ve kontrolü genelgesine göre ‘’5912 sayılı Kanun ile değişik 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra verilmiş olan yapı kullanma izin belgesi dayanağında talep edilecek cins değişikliği ve kat irtifakından kat mülkiyetine resen geçiş işlemlerinde, yapı kullanma izin belgesi eki niteliğinde düzenlenmesi gereken, parsel/parseller içerisinde bulunan cins değişikliğine konu her türlü yapı, eklenti ve sabit tesislerin B.Ö.H.H.B.Ü. Yönetmeliğine göre yapılan ölçüler sonucunda elde edilen değerlerine göre parsel içi yerleşim durumlarını, (26/12/2019 tarihli ve E.4922678 sayılı Olur ile değişik ifade) projesine göre bağımsız bölümlerini, bina ve eklenti köşelerinden parsel sınırlarına yapılan röperlerinin gösterildiği yapı kullanma izin belgesini düzenleyen idaresince onaylı koordinatlı kroki’’ (Ek-23/Örnek-30), olarak ifade edilir.


Röperli kroki için zeminde ilgili yapıların ölçüsü alınıp, parsel içerisine aktarılarak, etraftaki sabit detaylara göre röperi de alınarak hazırlanır. Harita mühendisi imzasıyla damga vergisi ve faturasıyla beraber cins değişikliği işlemlerinde kadastro birimi ve iskan aşamasında ilgili belediyesince kullanılmak üzere hazırlanır.
Etiketler

Yorum Gönder

0Yorumlar
* Lütfen konu dışı yorum yazmayınız. Yorumlar editör onayından sonra yayınlanacaktır.

Top Post Ad

Ads Section