Comments

bilgigetir.blogspot.com içinde arama yapın...

Kripto para hesaplarına haciz uygulanabilecek


İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi  bir borçlunun kripto para hesabına haciz uygulanmasına yönelik yaptığı itiraz başvurusunu, bu tür paraların emtia ve menkul kıymet kapsamında değerlendirebileceğini gerekçe göstererek reddetti. 
Bu kararla birlikte kripto paralar Türkiye'de ilk defa bir mahkeme tarafından menkul kıymet olarak değerlendirildi ve haciz uygulanabileceği kararını verdi. İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi tarafından alınan bu karar ilk yasal işlem olması nedeniyle bu tür davalar için emsal niteliği taşıyacak.


İstanbul'da bir kişi masraflarla birlikte 60 bin TL yi bulan 42 bin TL'lik alacağını tahsil için borçlusunun Türkiye'de faaliyet gösteren bir kripto para şirketinde açılmış hesabına haciz işlemi uygulanmasını talep etti. Talebi inceleyen mahkeme 5 Mart 2021 tarihinde borçlunun kripto para hesabına haciz uygulanmasına hükmetti. Karara istinaden kripto para şirketi müşterisinin hesabına bloke uyguladı. Borçlunun avukatı Kerem Bilen, Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsalarının SPK mevzuatına göre aracı kurum ya da BDDK mevzuatına göre banka veya finans kuruluşu olarak değerlendirilemeyeceğini ve mevzuat yokluğundan dolayı ihbarnamenin iptal edilmesi gerektiği yönünde mahkemeye itiraz dilekçesi verdi.


Öncelikle kripto para borsası tarafından konulan blokenin gerekli önlemler alınarak ihtiyaten kaldırılması istenen dilekçede, icra müdürlüğü tarafından gönderilen haciz ihbarnamesinin iptaline, mahkeme aksi kanaatte ise kripto paraların, ihbarnamenin 3. kişiye ulaşmasından mahkemenin karar verilinceye kadarki süresi içinde kripto para için işlem gördüğü en üst değerden Türk lirasına çevrilmesine karar verilmesi talep edildi. Dilekçede ayrıca, davalının tazminata mahkum edilmesi ve mallar üzerindeki haczin kaldırılması da talep edildi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Talebi değerlendirmeye alan İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi, 19 Nisan tarihinde  Türkiye'deki kripto para borsaları için emsal teşkil edecek bir karara imza attı. Mahkemenin kararında İcra İflas Kanununun (İİK) 89/1. maddesi kapsamında, alacaklı avukatının talebiyle şikayete konu haciz ihbarnamesinin düzenlendiğinin anlaşıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Her ne kadar davacı, kripto paraların haczedilmeyeceğini iddia ederek şikayetçi olmuş ise de bu tür paraların da emtia ve menkul kıymetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bir çeşit dijital döviz veya sanal para olarak kabul edildiği, dolayısıyla haczedilebileceği anlaşıldığından şikayetin reddine dair karar verilmiştir."

Kaynak: sabah.com.tr

Yorum Gönder

0Yorumlar
* Lütfen konu dışı yorum yazmayınız. Yorumlar editör onayından sonra yayınlanacaktır.

Top Post Ad

Ads Section