Comments

bilgigetir.blogspot.com içinde arama yapın...

İşsizlik maaşına haciz uygulanabilir mi?


Sigortalı bir çalışan kendi kusuru veya kendi isteği dışında işsiz kalırsa ve belirli şartları taşıyorsa işsizlik maaşı adı altında belirli bir süre boyunca maaş ödeneği alabilmektedir. İşsizlik maaşına hak kazanabilmek için çalışanın şu şartları taşıması gerekmektedir:

  • Kendi isteği dışında ve kendi kusuru olmadan işsiz kalmış olmak
  • Çalışma akdinin sona ermesinden önce en az 120 gün bu çalışma akdine bağlı kalmış olmak
  • Çalışma akdinin feshinden önceki son 3 yıl içerisinde en az 300 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması
  • İş akdinin feshinden en fazla 30 gün içinde bir İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuru yapmış olmak

İşsizlik maaşı konusunda en çok sorulan sorulardan biri hiç kuşkusuz işsizlik maaşına haciz uygulanıp uygulanmayacağı veya temlik edilip edilemeyeceğiyle ilgilidir. İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 50. maddesi gereğince işsizlik maaşlarından damga vergisi dışında vergi kesintisi yapılamaz ve nafaka alacağı dışında kalan hiç bir alacağa karşılık haciz uygulanamaz ve temlik edilemez.

Kanunda açıkça belirtildiği gibi işsizlik maaşlarına nafaka alacakları dışında  banka borcu, kredi borcu veya herhangi bir borç için kesinlikle haciz işlemi uygulanamaz ve bloke konulamaz. Böyle bir durumla karşılaşan kişilerin en kısa sürede bir avukata başvurarak mahkeme kanalıyla haciz işlemini iptal ettirmesi gerekir.


İşsizlik maaşlarına yalnızca nafaka borçlarına karşılık haciz işlemi uygulanabilir. Yani;

  • Devam eden boşanma davalarında eş veya çocuk için hükmedilen tedbir nafakaları
  • Sonuçlanmış boşanma davası ile eşe takdir edilen yoksulluk nafakası
  • Sonuçlanmış boşanma davası ile çocuk lehine hükmedilen iştirak nafakası
  • Medeni Kanun kapsamında hükmedilen yardım nafakası 
Yukarıda sayılan maddeler dışında işsizlik maaşına haciz, temlik ya da bloke uygulanması söz konusu değildir.


Tags

Yorum Gönder

0Yorumlar
* Lütfen konu dışı yorum yazmayınız. Yorumlar editör onayından sonra yayınlanacaktır.

Top Post Ad

Ads Section