Comments

bilgigetir.blogspot.com içinde arama yapın...

Gazi Osman Paşa kimdir?

"Plevne Fatihi" ya da "Plevne Kahramanı" olarak bilinen Gazi Osman Paşa, ünlü bir Osmanlı askeri ve devlet adamıdır. 1832 yılında Tokat'ta dünyaya gelmiştir. Babası İstanbul'da gümrük katipliği yapan Mehmed Efendi, annesi ev hanımı olan Şâkire Hatun'dur. Gerçek adı Osman Nûri 'dir.

Gazi Osman Paşa'nın askerlik öncesi hayatı

Ailesinin tek erkek çocuğu olan Osman Nûri, 7-8 yaşlarına kadar memleketi olan Toka'ta yaşamını annesi ve ablalarıyla birlikte geçirdi. 1844 yılında annesi ve kardeşleriyle beraber İstanbul'da kereste gümrüğünde katip olarak vazifeli babasının yanına geldi ve Beşiktaş'ta bulunan Askerî Rüşdiye'ye kaydoldu. Rüşdiye mektebi günümüzdeki ortaokul seviyesine denk geliyordu. Buradan mezun olduktan sonra 1844 yılında ise bugünkü adı Kuleli Askeri Lisesi olan askerî idâdîye başlayarak burada 5 yıl süreyle eğitim aldı. O yıllarda dayısı ders nazırı (okul müdürü) idi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Mekteb-i Harbiyye’ye (Harp Okulu) başladı. 1853 yılında akademiden mülâzım-ı sânî (teğmen) rütbesiyle mezun oldu. 

Gazi Osman Paşa'nın askerlik dönemi

Harbiye'den mezun olduktan sonra erkânıharp (kurmay subaylık) sınıfına kaydoldu ancak, Kırım Savaşı başlarınca Rumeli'de bulunan orduya görevlendirildi. Savaşta üstün kahramanlıklar göstermesi nedeniyle 1855 yılında mülâzım-ı evvel (üsteğmen) rütbesini aldı. 30 Mart 1856 tarihinde Kırım Harbi'nin sona ermesiyle İstanbul'a dönerek erkânıharp sınıfına (kurmaylığa) devam etti. 

Eğitimini tamamladıktan sonra bir süre Erkânıharp Dairesi'nde vazife aldı ve bir yıl içerisinde kolağası (bugünkü yüzbaşı ile binbaşı arasında bir rütbe) oldu. Sayılamayacak kadar çok askerî görevlerde bulunmuş olsa da askerlikteki esas ününü Sırp Prensi Milan tarafından Osmanlı'ya 2 Temmuz 1876 yılında ilan edilen savaş sonucunda Sırp ordusunu bozguna uğratmasıyla kazandı. Bu savaş sonunda ikinci dereceden müşirlik (Tümgeneral) rütbesine getirildi.

Şanı büyük Osman Paşa, "Plevne'den çıkmam!" diyor

Diğer adıyla 93 Harbi olan Osmanlı-Rus Savaşı sırasında  Rus ve Rumen orduları Plevne kentini kuşatmaya aldılar. Osman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu tam 145 gün boyunca Plevne kentini savundular. Bu süre içerisinde takviyelerle güçlenen düşman ordularına direnen ve üç kuşatmada da bozguna uğratan Osmanlı ordusuna hiç takviye gelmedi. 

Askerleri açlık silah sıkıntısı çekmeye başlayan Osman Paşa, 40 bin kişilik ordusunu ikiye ayırarak Vidin şehri yakınlarında Tuna Nehri'ni geçmeye çalıştı. Rus-Rumen topçularının açtıkları topçu ateşiyle yaralandı. Yapacak bir şey kalmayınca 13 Eylül 1877 tarihinde Osmanlı ordusu teslim oldu. Plevne'de üç kuşatmayı da başarıyla kırmayı başaran Osman Paşa'ya gazilik unvanı verildi. Gazi Osman Paşa, 5 Nisan 1900 Cuma gecesi vefat etti ve Fâtih Sultan Mehmed Türbesi'nin  yanına defnedildi.

Etiketler

Yorum Gönder

0Yorumlar
* Lütfen konu dışı yorum yazmayınız. Yorumlar editör onayından sonra yayınlanacaktır.

Top Post Ad

Ads Section