Comments

bilgigetir.blogspot.com içinde arama yapın...

İbn-i Sînâ kimdir, hayatı ve eserleri hakkında bilmemiz gerekenler

Bugün Özbekistan sınırları içinde yer alan Buhara'nın Efşene köyünde 980 yılında dünyaya gelen İbn-i Sînâ, İslam dünyasının bilim açısından altın çağlarını yaşadığı dönemde eserleri ve çalışmalarıyla çok önemli katkılarda bulunmuş doktor, astronom, düşünür ve yazardır. 1037 yılında İran'ın Hamedan kendinde vefat etmiş Fars kökenli bir bilim adamıdır.

Batı medeniyeti tarafından Orta Çağ'da modern bilimin kurucusu olarak kabul edilir ve kitapları Avrupa üniversitelerinde 1950 yılına kadar uzun süreler ders kitabı olarak okutulmuştur. İbn-i Sînâ' nın yoğunlaştığı esas alanlar tıp ve felsefedir. Kendisi bu alanda 200 kitap yazmıştır. İbn-i Sînâ, "hekimlerin lideri" ve "filozofların prensi" lakaplarıyla tanınmıştır. Tıp alanında yazmış olduğu  El-Kanun fi't-Tıb (Tıbbın Kanunu) adlı kitabı en meşhur eseridir. 17. yüzyıl ortalarına kadar tıp alanında temel eser olarak kullanılmıştır.

İbn-i Sînâ tıp eğitimini döneminin en tanınmış hekimlerinden olan Kuşyar'dan aldı. Değişik bilim alanlarında 450 kadar makale yazdığı bilinmesine karşın bu makalelerden ancak 240 adedi günümüze ulaşmıştır. Bu makalelerden 150 tanesi felsefe, 50 tanesi tıp, 50 tanesi ise astronomi ve diğer bilimleri kapsar. Felsefe ve fen bilimlerini kapsayan  Kitabü'ş-Şifa (İyileşme Kitabı) bir başka meşhur eseridir.

Babası, Samanoğulları sarayında kâtip olarak görevli olan Abdullah Bin Sînâ'dır. Babası aynı zamanda ilk hocası olan İbn-i Sînâ, zamanın ünlü bilginleri olan Natili ve İsmâil Zâhid'den de dersler aldı.

Tags

Yorum Gönder

0Yorumlar
* Lütfen konu dışı yorum yazmayınız. Yorumlar editör onayından sonra yayınlanacaktır.

Top Post Ad

Ads Section