Comments

bilgigetir.blogspot.com içinde arama yapın...

Sadık Ahmet Kimdir? Dr. Sadık Ahmet'in Hayatı ve Mücadelesi

Dr. Sadık Ahmet, Batı Trakya Türkleri'nin hakları için verdiği mücadele ile tanınan bir tıp doktorudur. Sadık Ahmet'in yaşamı, davasına olan sadakati, inancına olan sadakati, sözüne sadakati, özüne sadakati, ülküsüne ve milletine olan sadakatiyle damga vurmuştur.


7 Ocak 1947'de Gümülcine'ye bağlı Küçük Sirkeli (Agra) köyünde dünyaya gelen Sadık Ahmet, kendisine Değirmenci lakabıyla tanınan dedesinin ismini taşımaktadır. Dedesi Değirmenci Sadık Efendi, Küçük Sirkeli köyünün önde gelenlerindendir. Babası, Değirmenci Sadık Efendi'nin oğlu Ahmet'tir. Sadık Ahmet'in baba tarafı, aslen Gümülcine'nin Değirmendere (Darmeni) köyünden gelmektedir.

Sadık Ahmet'in annesi Fehime Hanım'ın ailesi ise Gümülcine'nin Mehrikoz (Kehros) nahiyesine bağlı Ürpek köyüne (Kaypak Mahalleye) dayanmaktadır. Anne tarafından büyük dedesi Şişman Molla, 1900'lerin başında Büyük Sirkeli (Filira) köyüne yerleşmiştir. Fehime Hanım, Küçük Sirkeli'ye gelin gitmiştir. Sadık Ahmet, ailenin en büyük ve tek erkek çocuğudur; ayrıca, Hatice (1949) ve Fatma (1954) isimli iki kız kardeşi vardır.

Sadık Ahmet, 1946-1949 yılları arasında gerçekleşen iç savaş döneminde doğmuştur. Bu dönemde Batı Trakya köyleri çetecilerin saldırılarına maruz kalmış, Büyük Sirkeli ve Küçük Sirkeli köyleri de bu saldırılardan etkilenmiştir. Çeteciler tarafından dağa kaçırılan ve hatta öldürülenler olmuştur. Bu acı olaylardan biri, Sadık Ahmet'in yakını olan birinin çeteciler tarafından öldürülmesidir. Bu sebeple Türk köylüleri, şehirlerdeki yakınlarının ve dostlarının yanına sığınmıştır. Sadık Ahmet'in ailesi de bir dönem Gümülcine'deki bir aile dostlarının evinde kalmıştır. Babası, çiftçilik ve köydeki iş yerinde at arabalarına tekerlek yaparak geçimini sağlamaktadır.


Sadık Ahmet'in çocukluğu köyde geçmiş, tipik bir köy çocuğu olarak ailesine her türlü işte yardımcı olmuştur. 1954-1960 yılları arasındaki ilkokul eğitiminden sonra, 1960 yılında Batı Trakya Türklerinin tek orta öğretim kurumu olan Celal Bayar Ortaokul ve Lisesi'nde eğitim almaya başlamıştır. Bu okul, 2 Aralık 1952 tarihinde açılmış ve Türk-Yunan dostluğunu simgeleyen bir ad olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın ismi verilmiştir. Okul, ilk mezunlarını 1959 yılında 2 kız ve 25 erkek öğrenci olarak vermiştir. Bu gençler, yarım asırlık bir aradan sonra liseden mezun olabilen ilk Batı Trakyalı Türk gençleri olmuştur. Çünkü Batı Trakya'daki rüştiyeler ve bir mülkî idadî, 1923 öncesinde kapatılmıştır.

Bu okuldan mezun olan gençler, bölgeye doktor, diş hekimi, eczacı ve avukat olarak geri döndü. Bu mezunlar, Celal Bayar Ortaokul ve Lisesi'nin sunduğu eğitim sayesinde Batı Trakya Türk toplumu için çeşitli alanlarda temsilcilere dönüştü. Bu, bölgedeki Türk topluluğunun kendini çeşitli platformlarda daha etkin bir şekilde ifade edebilmesine olanak tanıdı.

Sadık Ahmet'in ortaöğretime başladığı 1960-1961 eğitim-öğretim yılında, Celal Bayar Ortaokul ve Lisesi'nin adı değiştirilerek "Komotini (Gümülcine) Müslüman Ortaokulu ve Lisesi" olarak adlandırıldı. Bu değişiklik, okulun bulunduğu bölgenin demografik ve kültürel yapısına vurgu yapmak amacıyla yapılmış olabilir. Bu dönemdeki isim değişikliği, o yıllarda bölgedeki siyasi, kültürel ve sosyal değişimlere işaret edebilir.


Buna rağmen, söz konusu okul günümüze kadar Batı Trakya Türkleri arasında "Celal Bayar Okulu" olarak anılmaya devam ediyor. Bu ortaöğretim kurumunda, Batı Trakya Türklerine ait diğer eğitim kurumları gibi sosyal dersler Yunanca, fen ve matematik dersleri ise Türkçe olarak verilmektedir. Ayrıca, öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı ile Eski ve Yeni Yunan Dili ve Edebiyatı dersleri de sunulmaktadır.

Sadık Ahmet, başarılı bir öğrenci olarak tanınmaktaydı ve aynı zamanda cirit, jimnastik ve atletizme büyük bir ilgi duyuyordu. Futbol oynayan, okul içi ve okullar arası sportif faaliyetlere katılan Sadık Ahmet, bu alanda çeşitli dereceler elde etti. Üç yıllık ortaokul ve üç yıl lise eğitimi süresince Gümülcine'deki azınlık ortaokulu ve lisesinin öğrenci yurdunda kaldı. Bu süreçte, Batı Trakya'nın farklı bölgelerinden gelen gençlerle tanışma fırsatı buldu. Bu deneyimler, Sadık Ahmet'in sosyal çevresini genişletmesine ve farklı kültürlerle etkileşimde bulunmasına olanak tanıdı.

Lise ikinci sınıf öğrencisi iken, Batı Trakya Türklerine ait yerel bir gazete olan Akın'daki "Gençliğin Köşesinde" başlıklı iki yazısı yayınlandı. Bu yazıların başlıkları "Batıl İnanışlar" ve "Müslümanlık ve Türklük"tür. Lise üçüncü sınıfa geçtiğinde aynı gazete Sadık Ahmet'in "Beklenen Güneş" ve "Kültür Merkezi" isimli yazılarını da yayımladı. Bu yazılardan, Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türkleri ile ilgili çeşitli konuları düşündüğü ve yazdığı anlaşılmaktadır.

Liseden 1966 yılındaki mezuniyetinin ardından Sadık Ahmet, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kayıt yaptırdı ve Ankara'da bulunduğu dönemde Cebeci Öğrenci Yurdu'nda kaldı. Ancak, Ankara Üniversitesi'nde geçirdiği bir yılın ardından Selanik Aristoteles Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kayıt yaptırdı ve 1974'te tıp doktoru olarak mezun oldu. Dikkat çekici bir şekilde, Sadık Ahmet'in Selanik'teki üniversite öğrenciliği Yunanistan'ın "Albaylar Cuntası" dönemine denk gelir. Bu dönemde, Batı Trakya Türklerinden on altı erkek öğrenci Selanik'te üniversite eğitimine devam etti. Daha önce belirtildiği gibi, 1967-1974 Albaylar Cuntası döneminde, Batı Trakya Türklerine yönelik baskılar arttı.

Dr. Sadık Ahmet, Balkan kökenli bir şahsiyet olarak, Balkan Savaşları ile doğduğu toprakların kaybedilmesine tanıklık etti. Ayrıca, başta Çanakkale olmak üzere Birinci Dünya Savaşı'nın cephelerinde yer aldı ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna katkıda bulundu. Bu tarihsel süreç, Balkan kökenli birçok bireyin yaşadığı ortak bir deneyimdi.

Ankara'da devam eden öğrencilik yılları, Sadık Ahmet'in Türklük bilincinin gelişmesine katkıda bulundu. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu şehirde öğrencilik yıllarının geçmesi, onun için Türklük bilincini derinleştiren bir faktör oldu.

Dr. Sadık Ahmet, 1974 yılında yedek subay adayı olarak Yunan ordusuna katıldı. Ancak doktor olmasına rağmen yedek subay yapılmayarak piyade er olarak görev yaptı. Bu süreç, Kıbrıs'ta gerçekleşen siyasi olaylar ve Türkiye'nin müdahalesinin yaşandığı bir döneme denk geldi. Kıbrıs Barış Harekâtı, sadece Kıbrıs'taki durumu etkilemekle kalmayıp, Yunanistan'da Albaylar Cuntası'nın sonunu getirdi ve askerlik sürelerinin uzatılmasına neden oldu.

Dr. Sadık Ahmet, zorunlu doktorluk hizmetini Orta Yunanistan'da, Kardiça'ya bağlı Kastanya köyünde tamamladıktan sonra 1978 yılında Batı Trakya'ya döndü. Gümülcine Sismanoglio Devlet Hastanesi'nde ihtisas yaparak cerrahi alanında uzmanlaştı. Aynı zamanda Batı Trakya'nın ilk fennî sünnetçisi oldu.

Sosyal alanda da aktif olan Dr. Sadık Ahmet, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği'nin kurucularından biri oldu ve bir dönem genel sekreterlik görevini üstlendi. Bu dernek, Batı Trakya Türk Azınlığının kültürel, entelektüel ve sosyal ilerlemesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösterdi. Dr. Sadık Ahmet'in liderliğindeki bu dernek, Batı Trakya Türklerinin sorunlarını çözmek amacıyla yapılan imza kampanyasında önemli bir rol oynadı.

Dr. Sadık Ahmet'in yaşamı, sadece bireysel bir öykü olmanın ötesine geçerek toplumun ortak hafızasında yer bulan önemli olayları içeriyor. Batı Trakya Türkleri için mücadele eden bir figür olarak, kendi döneminde yaşanan siyasi ve toplumsal olaylarda etkin bir rol oynadı.


Dr. Sadık Ahmet, Batı Trakya Türk toplumu tarafından sevilen bir figür olarak tanındı. Bağımsız Güven Listesi'nden iki kez milletvekili seçilen Dr. Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklerinin siyasi temsilcisi olarak önemli bir role sahipti. Ancak, 5 Kasım 1989 seçimlerinde milletvekili adaylık dilekçesindeki eksik bir cümle sebebiyle men edildi. 10 Ekim 1993 seçimlerinde ise Yunanistan genelinde oyların %3'ünü alma şartı nedeniyle Yunan Parlamentosu'na giremedi.

Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi (DEB), Dr. Sadık Ahmet'in liderliğinde, Batı Trakya Türklerinin temsilcisi olarak kuruldu. Parti, 1991'de Gümülcine'de kuruldu ve Batı Trakya Türklerini bir araya getirme, bilinçlendirme ve toplumu yönlendirecek liderler yetiştirme amacını taşıdı. Dr. Sadık Ahmet, DEB'in ilk genel başkanı olarak seçildi.

DEB'in isminde yer alan "Dostluk, Eşitlik ve Barış" kelimeleri, partinin amacını ve ilkelerini yansıtıyordu. Parti, Batı Trakya Türklerinin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yapılan imza kampanyasında önemli bir rol oynadı.

Dr. Sadık Ahmet, aynı zamanda "Balkan" adlı bir gazete çıkararak, Batı Trakya Türk kamuoyunu aydınlatma çabalarına katkıda bulundu.

24 Temmuz 1995 tarihinde, Dr. Sadık Ahmet ailesiyle birlikte geçirdiği şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu tarih, aynı zamanda Lozan Barış Antlaşması'nın imzalandığı tarihti. Dr. Sadık Ahmet, Gümülcine Kahveci Kabristanı'nda anıt mezara defnedildi.

Onun ölüm tarihinin Lozan Barış Antlaşması'nın imzalandığı gün olması, tesadüfi bir detay gibi görünse de, Dr. Sadık Ahmet'in yaşamı ve mücadelesi, Batı Trakya Türkleri için önemli bir dönemeçtir.

Kaynak: Doktor Sadık Ahmet kitabı
Kitabın 
tamamı: 
Etiketler

Yorum Gönder

0Yorumlar
* Lütfen konu dışı yorum yazmayınız. Yorumlar editör onayından sonra yayınlanacaktır.

Top Post Ad

Ads Section