Comments

bilgigetir.blogspot.com içinde arama yapın...

Kaymakam Nasıl Olunur? Kaymakamlık Sınavı Nasıl Uygulanır?

🔴 Kaymakamlık Nedir?

Kaymakam, Türkiye'deki ilçelerde görev yapan devlet memurudur. Genellikle İçişleri Bakanlığı tarafından atanır ve ilçe yönetiminde geniş yetkilere sahiptir. Kaymakamlık, ilçe sınırları içinde yürütülen kamu hizmetlerini koordine eder ve ilçenin idari işlerini yönetir. Kaymakam, valinin görevlerini yerine getirmekle görevlidir ve ilçenin genel idaresini, düzenini ve huzurunu sağlar. Kanunlar çerçevesinde belirli konularda belediyelerle işbirliği yaparak ilçenin gelişmesini sağlar ve kamu düzenini korur. Ayrıca, ilçede meydana gelen olayları soruşturmak ve önemli kararlar almak da kaymakamın görevleri arasındadır.

🔴 Kaymakamlık Sınavına Kimler Girebilir?

Kaymakamlık sınavına, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olan ve sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olan adaylar başvurabilmektedir. KPSS sınavına girmek şartı aranmamaktadır.

🔴 Kaymakamlık Yazılı Sınavında Neler Sorulur?

Sınav 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli test şeklinde gerçekleştirilmektedir. 2 Eylül 2018 tarihlerinde önceki kaymakamlık sınavlarında ise açık uçlu ve boşluk doldurma sorularından oluşan klasik sistemde sınav yapılmaktaydı. Yeni sınav sisteminde soruların konular içerisindeki yaklaşık oranları şu şekildedir:

🔴 Alan- Soru Sayısı  

Genel Yetenek ve Genel Kültür Alanı   

 • Türkçe - 34
 • İnkılap Tarihi - 14
 • Türkiyenin Sosyo Ekonomik Yapısı - 10

Özel Alan Bilgisi

 • İdare Hukuku - 18
 • Türkiyenin  İdari Yapısı - 14
 • Anayasa Hukuku - 13
 • İktisat (Ekonomi) (Mikro- Makro) - 12
 • Türkiyede Mahalli İdareler - 9
 • Türkiyede Demokratikleşme ve İnsan Hakları - 6

🔴 Kaymakamlık Sınavı Sonuç Değerlendirme

Kaymakamlık sınavında adayların değerlendirilmesi aşağıdaki adımları içerir: 

 • Ağırlıklı Puan Hesaplama: Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ham Puanı (0.4 katsayısı ile çarpımı) + Alan Bilgisi Testi Ham Puanı (0.6 katsayısı ile çarpımı) = Ağırlıklı Puan
 • Genel Başarı Puanı Belirleme: Ağırlıklı Puanların en küçüğü olacak şekilde 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

🔴 Mülakata Davet

100 tam puan üzerinden 70 veya daha yüksek bir puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak sıralanır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun 4 katı aday mülakata katılmaya hak kazanır. Aynı puanı alan son aday da mülakata katılabilir.

🔴 Kaymakamlık Mülakat Süreci

Mülakat sınavı, yazılı sınavın ikinci aşamasını oluşturur. Adayların bu aşamada yazılı sınav konularının yanı sıra, genel kültür, muhakeme, kavrayış, ifade yetenekleri, genel davranış ve tepkileri, mesleğe uygunluk açısından değerlendirilir. Fiziksel durum da bu aşamada tespit edilir.

2009 yılında 1700 sayılı kanundaki değişiklikle, üç kişilik komisyon üyeleri (Mahalli İdareler Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Personel Daire Başkanı, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı), adayları değerlendirirken beş kategoriye ayırır ve her bir kategoriye 20 puan verir. Bu beş kategori yetenek, beceri ve kişilik özelliklerini içerir.

Kaymakam Adaylığı sınavının nihai başarı listesi, yazılı sınav puanı ile mülakat puanının aritmetik ortalaması esas alınarak en yüksek puan alandan başlanarak hazırlanır. Eğer nihai puanlar eşitse, yazılı puana öncelik verilir; yine eşitlik olması durumunda lisans diploması not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Ancak, başarılı sayılmak için, komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir. Başarı listesindeki sıralama doğrultusunda sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday atama hakkı kazanır.

🔴 Kaymakam Adaylarının Staj Süreci

Kaymakam Adaylarının eğitimi ve staj programı, bir dizi aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar şu şekildedir:

 • İl Merkez Stajı: Kaymakam Adayları, Vali veya Vali Yardımcısı gözetiminde 1 aylık bir programa dahil olarak, ildeki kuruluşlarda ve belediyede staj yaparlar.
 • Bakanlık Merkez Stajı (1-2): Bu staj döneminde Kaymakam Adayları, Bakanlıkça belirlenen bir kurumda Yüksek Lisans eğitimine tabi tutulurlar. Aynı dönemde yabancı dil eğitimi de alırlar.
 • Kaymakam Refikliği Stajı: Asaletleri onaylanan Kaymakam Adayları, İlçe Kaymakamlıklarına vekil olarak atanır.
 • Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş Stajı: Kaymakam Adayları, Mülkiye Müfettişleri refakatinde görev alarak teftiş stajını tamamlarlar.
 • Yurtdışı Stajı: Asaletleri onaylanan Kaymakam Adayları, belirli bir süre (genellikle 1 yıl) yurtdışında bilgi ve tecrübelerini artırmak için eğitim alır ve uygulamalara katılır.
 • Milli Güvenlik Stajı: Kaymakam Adayları, belirli bir süre (genellikle 1,5 ay) Milli Güvenlik konularında staj yaparlar.
 • Kaymakam Refikliği Stajı (2): İl Merkez Stajını tamamlayan Kaymakam Adayları, normal olarak 1 ay süreyle Kaymakam Refiki olarak görev alırlar.

Kaymakam Adaylarının yurtdışında staj yaparken yabancı dil eğitimi alması gerekir. Bu eğitim sona erdiğinde, bir rapor hazırlarlar ve bu raporu Bakanlığa sunarlar. Yurtdışındaki başarısızlık veya itibarını zedeleyici fiiller nedeniyle, iki sınavda başarısız olan veya genel sınavda başarısız olan adaylar hakkında yasal işlemler yapılır ve yurda çağrılırlar.

Etiketler

Yorum Gönder

1Yorumlar
* Lütfen konu dışı yorum yazmayınız. Yorumlar editör onayından sonra yayınlanacaktır.
 1. oldukça faydalı ve doğru ancak yurtdışı görevinin belli bir başarıda olan adaylara ve isteğe göre verileceğini belirtseymişsiniz daha iyi olurmuş ayrıca dil kursu 4 ay

  YanıtlaSil

Yorumunuzu buradan gönderebilirsiniz

Top Post Ad

Ads Section