Comments

bilgigetir.blogspot.com içinde arama yapın...

İmar durum belgesi (imar çapı) nedir, nasıl alınır?


İmar durumu, imar parselinin kullanım şeklini ve yapılması istenen yapının özelliklerini belirten belgeye verilen isimdir. imar durumu için bir arsanın yapılanma koşulları, boyutları ve sınırları, yapının oturacağı m2, çekme mesafeleri, ön-arka bahçe mesafesi, kat adedi, emsal değeri gibi bilgilerin olduğu, ilgili belediyesince verilen evraktır diyebiliriz. 

İmar çapı için istenen evraklar

 • Tapu örneği 
 • Varsa vekalet örneği 
 • Malik Şirket ise imza sirküleri 
 • Aplikasyon Krokisi 
 • İlgili belediyeye ödenen harç makbuzu 

Eğer ki imar uygulaması dahilindeki bir parsel üzerine inşaat yapılacaksa ilk olarak talep sahibi Aplikasyon krokisi alacak, akabinde İmar durum belgesi alarak işlemlerini başlatmış olacaktır. 

Yol kotu tutanağı nedir, nasıl alınır? 

İmar çapı alındıktan sonra, inşaatı yapılacak binanın ada/parsel bilgilerinin, malik bilgisinin, yapının (yüzey yüksekliğinin) doğal zemin kotunun, imar yolu kotunun, parsel noktaları kotunun ve sıfır kotunun bir kroki üzerinde yazılı olduğu ilgili belediyesince verilen evraktır. 

Yol kotu başvurusu için istenen evraklar

 • Tapu Örneği 
 • Aplikasyon Krokisi 
 • İmar Çapı Sureti
 • Harç Makbuzu
 • Vekaletname
 • Vaziyet Planı

Yorum Gönder

0Yorumlar
* Lütfen konu dışı yorum yazmayınız. Yorumlar editör onayından sonra yayınlanacaktır.

Top Post Ad

Ads Section