Comments

bilgigetir.blogspot.com içinde arama yapın...

Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı ve Eserleri


Mehmet Akif Ersoy Kimdir?

İstiklal Marşı'mızın güftekârı (söz yazarı) ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873'te İstanbul'da dünyaya geldi. Babası, İstanbul'a göç etmiş Fatih Medresesi müderrislerinden Mehmet Tahir Efendi, annesi Buhara’lı Mehmet Efendi'nin kızı Emine Cemile Hanım’dır.

Mehmet Akif Ersoy'un Eğitim Hayatı

Mehmet Akif, İstanbul'da Fatih'in Sarıgüzel semtinin Nasuh Mahallesi'nde dünyaya geldi. Çocukluğunu yaşadığı dönem  Osmanlı Devleti'nin "hasta adam" olarak adlandırıldığı en sıkıntılı yıllara denk geldi. 5 yaşında iken Fatih'de bulunan Emir Buhari Mahalle Mektebi'ne başladı. Buradaki iki yıllık eğitimin ardından Fatih İbtidaisi'nde eğitim almaya başladı. Aynı yıl babasından da Arapça dersleri aldı.

Babasının yaz aylarında Emin Paşa'nın çocuklarına ders vermesi Emin Paşa'nın çocukları ile Akif’in arkadaşlık kurmasını sağladı. Mehmet Akif, 1882 yılında ilkokul eğitimini tamamlayarak Fatih Merkez Rüştiyesi'ne kaydoldu. Bu dönemde Fatih Camii'nde Esad Dede'den İran Edebiyatı dersleri de aldı. Lise eğitiminde Mülkiye Mektebi'nin İdadi bölümünde başladıktan sonra yüksek kısmına geçti. Evlerinin yanması ve ardından babasının vefatı sebebiyle Mülkiye Mektebi'ni bırakarak veterinerlik okuyacağı Baytar Mektebi’ne kaydoldu şiire ilgisi bu dönemde başladı.

Mehmet Akif Ersoy'un Asıl Mesleği Veterinerlik 

22 Aralık 1893 tarihinde Baytar Mektebi’ni birincilik ile bitirdi. sonra Orman ve Ma'adin ve Ziraat Nezareti'ne Baytar Müfettiş Muavini olarak tayin edildi. 1895 yılında ilk eseri olan 7 beyitlik gazeli "Kur'an'a Hitab", Servet-i Fünun Gazetesi'nde yayınlandı. 4 yıl boyunca Rumeli, Anadolu ve Arabistan'da görev yaptı. Farklı yerlerde görev yapmış olmak  Mehmet Akif'in düşünce dünyasını ve edebi yönünü çok etkiledi

Mehmet Akif Ersoy'un Edebi Yönü

25 yaşında iken Tophane-i Amire veznedarı Mehmet Emin Bey'in kızı İsmet Hanım ile 1 Eylül 1898'de  evlendi. Aynı yıllarda Maarif Dergisi'nde ve Resimli Gazete'de şiirleri ve Arapça, Farsça ve Fransızca'dan çeviri yazıları yayınlandı.

1906 yılında Halkalı Ziraat Mektebi'ne Kitabet-i Resmiye Muallimi ve 1907'de Çiftlik Makinist Okulu'na Türkçe öğretmeni olarak görev yaptı. II. Meşrutiyet'in ilan edildiği dönemde İstanbul'da Umur-i Baytariye Dairesi Müdür Muavinliği görevinde bulundu. 1908-1910 yılları arasında "Küfe" ve "Seyfi Baba"  adlı ünlü şiirleri  "Sırat'ı Müstakim" dergisinde yayınlandı.

Kısa bir süre sonra Darülfünun Edebiyat-ı Umumiye müderrisi olarak görevlendirilen Mehmet Akif, uzun süre bu kadroda görev yaptı. 1913'te İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı. I. Dünya Savaşı sırasında bu cemiyete bağlı bir örgüt olan Teşkilat-ı Mahsusa adına Almanya'daki Müslüman esirlerin durumunu yerinde incelemek üzere Berlin'e gitti.  

Ardından bir süre Arabistan ve Lübnan'a gitmiştir. İstanbul'a döndükten sonra Darül-Hikmet-i İslamiye'nin başkatipliğine atandı. Miili Mütareke döneminde kurtuluş hareketine fikir ve yazılarıyla destek verdi. Balıkesir'de yaptığı bir konuşmadan dolayı İstanbul'daki görevinden azledildi. Ankara Hükümeti'nin kurulmasından sonra Burdur Milletvekili olarak mecliste görev aldı.

O sırada Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin desteği ile İstiklal Marşı için açılan yarışmaya katılan Mehmet Akif Ersoy, 724 şiir arasından yarışmayı kazandı. 18 Mart 1921'de kabul edilen şiir, 1924 yılında Osman Zeki Üngör tarafından bestelenerek "Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Marşı" olarak ilan edildi. Mehmet Akif Ersoy  yarışmadan kazandığı 500 lirayı kabul etmeyerek Türk Ordusu'na bağışladı.

Sakarya Zaferi'nden sonra İstanbul'a geldi.1934 yılına kadar Mısır'da Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. Siroz'a yakalanması üzerine 1935'te Lübnan'a, 1936'da Antakya'ya gitti. Hastalığının ilerlemesi üzerine ülkesine döndü ve 27 Aralık 1936'da İstanbul'da vefat etti. Mezarı Edirnekapı Şehitliği'nde bulunmaktadır.

Mehmet Akif Ersoy’un Eserleri

Mehmet Akif Ersoy'un en önemli eseri olan "Safahat", 7 kitaptan oluşmaktadır. 1911 yılında yazdığı birinci bölümde Osmanlı toplumunun meşrutiyet dönemini; 1912 yılında yazdığı "Süleymaniye Kürsüsünde" adlı ikinci kitapta, Osmanlı aydınlarını işlemiştir. 1913'de Safahat'ın üçüncü bölümü olan "Halkın Sesleri"ni ve 1914 yılında dördüncü bölüm "Fatih Kürsüsünde" yi yazdı. Ardından 1917 tarihli "Hatıralar" ve I. Dünya Savaşı hakkında görüşlerinin yer aldığı 1924 tarihli "Asım"ı yazdı. Son ve 7. bölüm olan "Gölgeler"i 1933 yılında tamamladı. Şiirlerinin toplu olarak yer aldığı 7 kitaplık eserine "İstiklal Marşı"nı koymayarak bu eserini Türk Milleti'ne armağan etmişti. Başlangıcı 1911 yılı olan "Safahat", 1933 yılında tamamlandı.

Kaynak 

Tags

Yorum Gönder

0Yorumlar
* Lütfen konu dışı yorum yazmayınız. Yorumlar editör onayından sonra yayınlanacaktır.

Top Post Ad

Ads Section