Comments

bilgigetir.blogspot.com içinde arama yapın...

Milgram Deneyi: İtaat ve Otorite Üzerine Önemli Bir Deney

Milgram Deneyi, sosyal psikolojide büyük öneme sahip bir araştırmadır ve insanların otoriteye karşı itaatkâr yaklaşımlarını anlamak için gerçekleştirilmiştir. İnsanların otorite figürlerine karşı nasıl bir davranış sergilediği ve sosyal normların bireylerin eylemlerini nasıl etkilediği konusunda önemli içgörüler sunmuştur. Bu makalede, Milgram Deneyi'nin uygulanışı, amacı ve ulaşılan sonuçlar detaylı bir şekilde incelenecektir.

Milgram Deneyi Nedir?


Milgram Deneyi, 1961 ve 1962 yıllarında sosyal psikolog Stanley Milgram tarafından yapılan önemli bir deneydir. Bu deney, insanların otorite figürlerine karşı nasıl itaatkar davrandığını anlamak ve Nazi Almanyası dönemindeki soykırımların nasıl gerçekleşebileceğini açıklamaya yönelik bir sosyal psikoloji deneyidir. Milgram, deneyiyle birlikte insanların otorite figürlerine karşı nasıl bir itaat eğilimi sergilediğini ortaya koymuş ve etik sınırların sorgulanmasına neden olmuştur.

Deneyin Amacı

Milgram Deneyi'nin ana amacı, insanların otorite figürlerine karşı itaat eğilimini ölçmek ve sosyal normların, bireylerin eylemlerini nasıl etkileyebileceğini anlamaktır. Bu deney, II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan Holokost olaylarının nasıl gerçekleşebileceğini anlamak için yapılmıştır. Milgram, otorite figürlerine itaat eden insanların sıradan insanlar olduğunu savunmuş ve bu itaatkarlığın etik sınırlarını vurgulamıştır.


Deneyin Uygulanışı

  • Milgram Deneyi, katılımcılara öğretmen ve öğrenci rollerinin atanmasıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan biri öğretmen, diğeri ise öğrenci rolünü üstlenir. Ancak, deneyin gerçek amacını bilmemeleri sağlanır.
  • Öğretmen olarak atanan kişi, öğrenciye liste şeklinde bir dizi kelime öğretir ve ardından bu kelimelerin anlamını test etmek için sorular sorar. Öğrenci rolünü oynayan kişi, aslında araştırmacılar tarafından deneyin içinde bilerek hata yapacak şekilde eğitilir. Öğretmen, yanlış yanıtlarda öğrenciye elektrik şokları vermesi gerektiğini düşünür.
  • Burada dikkat edilmesi gereken nokta, öğrencinin gerçekten şok almadığıdır; ancak öğretmen bunu bilmemektedir. Elektrik şokları, hayali bir düğmeye basarak öğrenci rolünü oynayan kişiyi taklit eder ve şok seviyeleri her yanlış cevapta artar. Şok seviyeleri düşündürücü bir düzeyde başlar ve sonunda aşırı tehlikeli seviyelere ulaşır.

Deneyin Sonuçları

Milgram Deneyi, insanların otorite figürlerine karşı oldukça yüksek bir itaat eğilimi gösterdiğini ortaya koymuştur. Deneyin çoğu katılımcısı, araştırmacıların beklediğinin üzerinde şok seviyelerini vermekten kaçınmış ve öğrenci rolündeki kişiye oldukça zarar verme potansiyeli taşımışlardır. Araştırmada yer alan katılımcıların büyük bir kısmı, deneyin etik sınırlarını zorlamalarına rağmen, otorite figürüne olan itaatkâr yaklaşımları nedeniyle talimatları takip etmişlerdir.

Sonuç

Bu sonuçlar, insan davranışlarındaki itaatkarlık ve otoriteye duyulan güvenin önemini vurgulamıştır. Aynı zamanda, deney etik açıdan tartışmalı olmuş ve deneklerin psikolojik sıkıntı yaşamasına neden olması nedeniyle eleştirilmiştir.

Milgram Deneyi, sosyal psikolojide önemli bir dönüm noktası olmuş ve insanların etik değerler ve itaatkarlık arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamak için geniş çapta tartışılmıştır. Deney sonuçları, günlük hayatta karşılaşılan otorite ve itaat kavramlarının anlaşılmasına ve bu süreçlerin insan toplumları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesine yardımcı olmuştur.
Tags

Yorum Gönder

0Yorumlar
* Lütfen konu dışı yorum yazmayınız. Yorumlar editör onayından sonra yayınlanacaktır.

Top Post Ad

Ads Section