Comments

bilgigetir.blogspot.com içinde arama yapın...

İlk Toplu Yok Oluş Avustralya'daki Yanardağ Patlamaları İle Gerçekleşti

Dünyanın canlı yaşamında meydana gelen ilk yok oluşun günümüzden 510 milyon yıl önce Avustralya'da yaşanan volkanik patlamalar sonucu gerçekleştiği Curtin Üniversitesinde görevli yerbilimciler tarafından tespit edildi.

Paleozoik Zaman'da Neler Yaşandı?

Günümüzden 545 milyon yıl önce başlayıp 251 milyon yıl öncesine kadar uzanan dönem Paleozoik Zaman olarak bilinir. Paleozoik Zaman, Kambriyen, Ordovisyen, Silüriyen, Devoniyen, Karbonifer ve Permiyen olmak üzere altı dönem olarak incelenmektedir. Paleozoik dönemde tek hücreli canlı formundan çok hücreliliğe geçişin başladığı, okyanuslardaki canlı türlerinde olağanüstü bir çeşitlilik oluşumunun ve yayılmanın olduğu bilinmektedir.

Paleozoik zamanın sonlarına doğru birbirinden ayrı durumda olan kıtalar tekrar bir araya gelmesi, iklim özelliklerinin daha kurak hale gelerek karasal iklimin yaygınlaşması, ilk bitkiler ve hayvanların karasal yaşama hızla uyum sağlaması gerçekleşmiştir. Sürüngenlerdeki çeşitliliğin fazlalaşması, memelilerin ve dinozorların ataları olan canlı gruplarının ortaya çıkması bu zamanın sonlarına doğru gerçekleşmiştir. Paleozoik zamanın son dönemi olan Permiyen dönemi tamamlandığında ise, bir gökcisminin dünyaya çarpmasıyla Paleozoik zamanda yaşayan canlıların büyük çoğunluğu yok olmuşlardır.

Aslında büyük ölçekli bir yok oluşun Paleozoik dönemin hemen başında Kambriyen döneminde gerçekleştiği, Avustralya'da bulunan yanardağların harekete geçmesi ile iklim koşullarının canlıların yaşayamayacağı kadar olumsuz hale geldiği tespit edildi. Curtin Üniversitesi yerbilimcileri tarafından Geology dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre dünyada tespit edilebilen en eski canlı yok oluşu 510 milyon yıl önce Avustralya'da yanardağ patlamaları sonucu gerçekleşti.

Toplu Yok Oluş Dönemleri Nasıl Tespit Ediliyor?

Araştırmacıların yaptığı bilimsel çalışmada radyoaktif tarihleme ve yaş belirleme yöntemleri kullanıldı. Avustralya kıtasının lavlarla kaplı 2 milyon km2’lik Kalkarindji bölgesindeki volkanik püskürmelerin ne zaman gerçekleştiği bu yöntemlerle belirlendi. Volkanik bölgenin oluşumunun Kambriyen dönemine denk geldiği ve yine bu zaman diliminde yani 510-511 milyon yıl önce, karmaşık yapılı çok hücreli canlıların aynı dönemde toplu şekilde yok olduğu ortaya çıktı.

Bu araştırmanın sonuçları açıklanıncaya kadar bu dönemde yaşayan canlı türlerinin %50’den fazlasının yok olmasının iklimde meydana gelen anormal değişiklikler ve okyanus suyundaki oksijen oranının azalmasıyla ilgili olduğu sanılıyordu. Toplu yok oluşun asıl sebebinin volkanik patlamalar sonucu olduğu bilinmiyordu. Araştırmada ortaya çıkan ilginç sonuçlara göre Kambriyen dönemindeki canlıların yok olmasıyla volkanik bölgenin oluşumunun yakın zaman aralığında oluştuğu değil, aynı zamanda sülfürdioksitin bölgede oluşan kayaçlardan uzaklaşarak atmosfere yayıldığı da gösterilmiş oldu.

Tags

Yorum Gönder

0Yorumlar
* Lütfen konu dışı yorum yazmayınız. Yorumlar editör onayından sonra yayınlanacaktır.

Top Post Ad

Ads Section