Comments

bilgigetir.blogspot.com içinde arama yapın...

Antarktika Ekosistemi İstila Ediliyor

Dünya genelinde bozulmamış ekosistem yapısına sahip nadir yerlerden olan Antarktika Kıtası'nın başı gemilerle taşınan istilacı canlı türleriyle büyük dertte. Gerek bilimsel gerekse turistik amaçlı yapılan gemi yolculukları sırasında kıta yaşamına uygun olmayan pek çok canlı türü ekosistemi tehdit etmeye başladı.

İstilacı Canlılar Kıtaya Nasıl Ulaşıyorlar?


Son yapılan bilimsel bir çalışmada korunaklı ekosistem yapısına sahip olan Antarktika'ya balıkçılık ve turizm amaçlı olarak 1500 ayrı limandan gemi ziyareti gerçekleşiyor. Tüm dünyayı dolaşarak kıtaya ulaşan bu gemiler, her uğradıkları yerin istilacı türlerine ait canlıları bir nevi otostop yoluyla buraya taşıyorlar.

Antarktika Ekosistemi Büyük Risk Altında


Antarktika'nın kendine özgü iklim koşulları, insanların yaşadıkları bölgelere çok uzak olması gibi özellikleri o bölgenin kendine has bir habitat oluşumunu destekliyordu. Küresel ısınma risklerinin yanında bir de insanların o bölgeye ait doğal yapıya umarsızca müdahalesi sonucu çok yakında Antarktika'nın doğal yaşam döngüsü geri dönüşü olmayacak şekilde bozulmaya uğrayabilir.

Gemilere tutunma yoluyla kıtaya taşınan pek çok canlı bu zorlu yolculuğa dayanarak buzlu denizlere ulaşabiliyorlar. Bu canlılar arasında özellikle midyeler, yengeçler, sülükayaklılar ve alglerin taşınıyor olması endişenin artmasına neden oluyor. 

İstilacı Türler Deniz Kimyasını Bozuyorlar


Gelen bu canlılar her ne kadar doğal olsalar da onların varlığı Antarktika'nın doğal yapısına hiç uygun değil. Biyolojik kirlenme adı verilen bir olay sonucunda deniz içinde ve tabanında, suyun kimyasal yapısı değişiyor ve canlı popülasyonlarında ciddi değişimler oluşuyor.

Örneğin midyeler ağır kutup şartlarında hayatta kalabiliyorlar ve tabanda hızla çoğalarak okyanus suyunu filtreliyorlar. Okyanus suyunun filtrelenmesi sudaki mikroskobik canlı ve tuz oranını hızla değiştirdiği için besin zinciri kırılıyor. Besin piramidinin en altındaki canlıdan en tepedeki canlıya kadar doğal yaşamın tamamında bu kırılmanın etkileri ortaya çıkıyor. 

En Büyük Zararı Turist Gemileri Veriyor


Bölgeye zararlı canlıların taşınmasını sağlayan gemilerin % 67'sini turistik amaçla buraya gelen gemiler oluşturuyor. Gemilerin % 21'i araştırma gemisi, % 7'si ise balıkçı tekneleri. Antarktika'yı ziyaret eden turist sayısında her geçen gün çok ciddi artışlar yaşanıyor. 2019/2020 sezonunda turist sayısı 70 bin civarında iken 2020/2021 sezonunda pandemiye rağmen bu sayı 100 bin sınırına dayandı. 

Antarktika İçin Tehlike Çanları Çalıyor


Antarktika kıtası, büyülü ve ulaşılamayan özelliklerini kaybetmek üzere. Son yıllarda yaşanan insan kaynaklı müdahaleler sonucu buradaki çevre kirliliği, gürültü kirliliği ve biyolojik kirlilik üst seviyelere ulaştı. Bozulmalar nedeniyle doğal dengede ciddi sapmalar oluştu. Bölgenin gerçek sahibi olan canlılar, beslenme ve üremede ciddi sıkıntılar yaşamaya başladılar. İnsanoğlunun elindeki son bozulmamış kıtayı da çok yakın zamanda oranın gerçek sahipleri için yaşanmaz hale getireceğinden kimsenin kuşkusu olmasın.
Tags

Yorum Gönder

0Yorumlar
* Lütfen konu dışı yorum yazmayınız. Yorumlar editör onayından sonra yayınlanacaktır.

Top Post Ad

Ads Section